Capitals

The Polyglot – Capitals
Mabel – Capitals
Giacconi – Capitals
El Polígloto – Capitals
Turone fine – Capitals
Der Polyglotte – Capitals
Le Polyglotte – Capitals
Turone libre – Capitals
Achaintre – Capitals
Turone texte – Capitals
L'Écriteau – Capitals
Simonneau – Capitals
Il Poliglotta – Capitals
L’Alternative – Capitals